KPN Certificatiedienstverlening

KPN blijft vooralsnog certificaten uitgeven onder de G2 hiërarchie van PKIoverheid

In tegenstelling tot wat eerder is aangegeven, gaat KPN medio maart nog geen certificaten uitgeven vanuit de KPN G3 CA vanwege administratieve verwerking door bestuurlijke instanties. Dat betekent dat KPN certificaten blijft uitgeven vanuit de KPN G2 CA.

Een gevolg daarvan is dat tijdelijk een kortere geldigheidsduur voor de certificaten van toepassing is. Servercertificaten krijgen een geldigheidsduur van 2 jaar. Voor Beroepsgebonden, Persoonlijke en Groepscertificaten is de geldigheidsduur 2,5 jaar. De tarieven zijn naar rato aangepast aan de geldigheidsduur.

Zodra de administratieve verwerking door de instanties is afgerond, zal KPN certificaten gaan uitgeven vanuit de KPN G3 CA waardoor certificaten met een langere geldigheidsduur -conform prijslijst– weer leverbaar zijn. KPN kan niet beoordelen hoe lang deze situatie gaat duren, maar doet er alles aan om zo snel de nieuwe KPN G3 CA in gebruik te nemen. Zodra dit het geval is, zal het op deze site worden gemeld.

De aanvraagformulieren tonen altijd de geldigheidsduur van het product dat u aanvraagt en in de prijslijst kunt u zien wat de de prijs van uw product zal zijn. Neemt u bij vragen contact op met de Servicedesk.

KPN introduceert MijnCertificaten

KPN introduceert MijnCertificaten. Dit is een selfservice portaal dat het beheer van uw PKIoverheid certificaten vereenvoudigt. Met MijnCertificaten kan een contactpersoon inzage krijgen in de certificaten van de eigen organisatie en deze snel en eenvoudig verlengen.
Lees hier meer over MijnCertificaten en wat het voor u kan betekenen

Verplichte elektronische handtekening voor aanbestedingen Rijkswaterstaat per 1 juli 2016

Vanaf 1 juli 2016 stelt Rijkswaterstaat voor het inschrijven via TenderNed op het Inkoopdomein Informatievoorziening een rechtsgeldige elektronische handtekening verplicht. Vraag daarom nu een PKIoverheid persoonsgebonden certificaat aan bij KPN.

Het Inkoopdomein Informatievoorziening van Rijkswaterstaat richt zich op inkoop van Informatievoorzieningsdiensten. Meer specifiek betekent dit de inkoop van ICT hardware, software, netwerk en telefonie, dienstverlening ICT en data. Ook Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) gerelateerde ICT zoals industriële automatisering vallen binnen dit Inkoopdomein.
U dient vanaf 1 juli 2016 een zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening te gebruiken voor ondertekening van uw aanbestedingsdocumenten. Met een persoonsgebonden PKIoverheid certificaat van KPN kunt u eenvoudig een zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening plaatsen onder uw documenten.

Vraag nu een PKIoverheid persoonsgebonden certificaat aan

KPN G2 CA per 1 april 2016

KPN heeft per 1 april 2016 een nieuwe zogenaamde G2 Certificate Authority in gebruik nemen voor de PKIoverheid Certificatiedienstverlening. Dit betekent voor u, dat PKIoverheid certificaten die na genoemde datum worden uitgegeven, gekoppeld zijn aan de nieuwe KPN G2 CA. Systemen en applicaties die gebruik maken van PKIoverheid certificaten van KPN, dienen voor een correcte werking na 1 april 2016 zowel de KPN Corporate Market G2 CA als de KPN G2 CA certificaten te ondersteunen.
Lees hier wat de invoering van de KPN G2 CA voor u betekent

PKIoverheid certificaten voor SBR


Om digitaal aangifte via SBR te kunnen doen hebt u een SBR-certificaat nodig. Dit PKIoverheid servercertificaat gebruikt u voor opgaaf ICP en aangiften OB, IB en VpB. Het SBR-certificaat zorgt voor een veilige uitwisseling van uw belastingaangiften en -gegevens met Digipoort, de elektronische postbus van de overheid. Lees verder wat dit voor u betekent.

Vraag nu eenvoudig een PKIoverheid servercertificaat voor SBR aan

Wilt u een PKIoverheid servercertificaat vernieuwen? Klik hier voor vernieuwen

KPN introduceert PKIoverheid Extended Validation SSL certificaten

Met het nieuwe product PKIoverheid Extended Validation SSL certificaten, biedt KPN vanaf 24 november 2015 een servercertificaat waarmee u uw website maximaal beveiligt én u uw bezoekers het vertrouwen geeft dat uw website betrouwbaar is. Websites die zijn beveiligd met PKIoverheid EV SSL certificaten kenmerken zich door de groene adresbalk in de webbrowser. Bezoeker kunnen in één oogopslag zien dat uw getoonde website betrouwbaar is.

PKIoverheid Extended Validation SSL certificaten worden vooral gebruikt voor het beveiligen van internetdiensten en digitale loketten gericht op zowel consumenten, zakelijke gebruikers als burgers.

Vraag nu een PKIoverheid EV SSL certificaat aan

Beschikbare PKIoverheid certificaten

PKIoverheidscertificaten zijn digitale certificaten die voldoen aan de eisen van de overheid. Ze zijn dé standaard voor het beveiligen van elektronische overheidsdiensten. KPN is een door de overheid goedgekeurde certificaatdienstverlener (CSP). U kunt bij KPN vijf soorten PKIoverheidscertificaten aanvragen:

Server certificaten

EV SSL certificaten

Persoonlijke certificaten (organisatiegebonden)

Beroepscertificaten

Groepscertificaten