KPN Certificatiedienstverlening

PKIoverheid certificaten voor SBR

Om digitaal aangifte via SBR te kunnen doen hebt u een SBR-certificaat nodig. Dit PKIoverheid servercertificaat gebruikt u voor opgaaf ICP en aangiften OB, IB en VpB. Het SBR-certificaat zorgt voor een veilige uitwisseling van uw belastingaangiften en -gegevens met Digipoort, de elektronische postbus van de overheid. Lees verder wat dit voor u betekent.

Vraag nu eenvoudig een PKIoverheid servercertificaat voor SBR aan.

Wilt u een PKIoverheid servercertificaat verlengen? Klik hier voor verlengen.

RWS stapt per 1 september 2015 over op digitaal aanbesteden via TenderNed

Per 1 september 2015 dienen alle inschrijvingen op aanbestedingen van Rijkswaterstaat voor de inkoopdomeinen GWW en Kennis digitaal te worden ingediend via TenderNed. Inschrijven op papier kan bij RWS dan niet meer. Andere inkoopdomeinen volgen later. Voor een digitale inschrijving vereist RWS een gekwalificeerde elektronische handtekening op basis van een PKI-certificaat. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een wettelijke/rechtsgeldige handtekening dat op een digitaal document (veelal een PDF document) wordt geplaatst. Dit wordt ook wel eSigning genoemd.

Elke bestuurder, of door een bestuurder daartoe gemachtigde persoon,  die voorheen een handgeschreven handtekening plaatste op documenten voor de inschrijving, moet dit vanaf 1 september 2015 digitaal doen via eSigning. Hiervoor is een PKIoverheid persoonsgebonden certificaat vereist.

Vraag nu een PKIoverheid persoonsgebonden certificaat aan.

Beschikbare PKIoverheid certificaten

PKIoverheidscertificaten zijn digitale certificaten die voldoen aan de eisen van de overheid. Ze zijn dé standaard voor het beveiligen van elektronische overheidsdiensten. KPN is een door de overheid goedgekeurde certificaatdienstverlener (CSP). U kunt bij KPN vier soorten PKIoverheidscertificaten aanvragen:

(Service) server certificaten

Persoonlijke certificaten (organisatiegebonden)

Groepscertificaten

Beroepscertificaten

BAPI certificaten

Voor alle informatie over KPN BAPI certificaten kunt u terecht op het KPN BAPI portal.